VÅR BYGGD

VÅR FRAMTID

VÅR VISION

Vi vill kunna påverka vår gemensamma framtid runt om Värö-Stråvallabygden. Våra fokusområden är:

  • Bostäder
  • Skola och Förskola
  • Trafik
  • Motion och Fritid
  • Näringsliv & Övrig service
 

Saknar du något i Värö eller Stråvalla?
Engagera dig i Värö-Stråvalla Visionen och se till att din dröm
blir verklighet

Våra målsättning

Föreningens målsättning är att verka för ett bevarande och positiv utveckling av Värö-Stråvalla bygden, som samtidigt tillfredsställer såväl boende, besökare som näringsidkare.