Hantering av personuppgifter

Värö-stråvalla Visionen strävar efter att inte använda mer personlig information än nödvändigt. Vi vill att de personuppgifter som ändå samlas in, lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

NAMN

Vi hanterar uppgifter om medlemmar för att veta vilka som är medlemmar, sköta medlemskapet och föreningens demokrati. Vi vill också kunna ge dig information, föra statistik. Dessa uppgifter sparar vi i upp till ett år efter avslutat medlemskap
De uppgifterna behöver vi för att kunna kontakta dig och kommunicera med dig. Dessa uppgifter sparar vi i upp till ett år efter avslutat medlemskap.

KONTAKTUPPGIFTER, SÅSOM TELEFONNUMMER, E-POSTADRESS, ADRESS

De uppgifterna behöver vi för att kunna kontakta dig och kommunicera med dig. Dessa uppgifter sparar vi i upp till ett år efter avslutat medlemskap.

BILDER

De bilder som tas under verksamheten kan publiceras efter godkännande. Detta för att sprida information om verksamheten.
Utan godkännande publiceras inga bilder.

RÄTTSLIG GRUND

När vi hanterar personuppgifter måste vi stödja oss på och uppfylla villkoren i minst en av de sex rättsliga grunderna angivna i dataskyddsförordningen. Utan en rättslig grund är personuppgiftsbehandlingen inte laglig. Genom att betala ditt medlemskap i föreningen ingår ett avtal om medlemskap. Vår hantering ovan grundar sig på avtal.
Vi lämnar inte ut dina uppgifter
Dina uppgifter används endast för vår egen verksamhet. Vi säljer eller lämnar aldrig ut uppgifter till företag eller utomstående organisationer.

VI LÄMNAR INTE UT DINA UPPGIFTER

Dina uppgifter används endast för vår egen verksamhet. Vi säljer eller lämnar aldrig ut uppgifter till företag eller utomstående organisationer.

DINA UPPGIFTER, DINA RÄTTIGHETER!

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att en gång per kalenderår få veta vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi behandlar dem, om du begär det skriftligt. Du har också rätt till att när som helst, begära att vi rättar de uppgifter behandlar om dig.
Du har dessutom möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter och rätt att kräva att dina uppgifter raderas. Det innebär i så fall att Värö-stråvalla Visionen inte längre får behandla dina personuppgifter för detta. Viktigt då är att tänka på att det kan även avslutar ditt medlemskap i föreningen.

Personuppgiftsansvarig: Värö-stråvalla visionen
E-post: info@varostravallavisionen.se